Wat houdt een behandeling in?

Mocht u contact willen opnemen dan kan dat via de mail of telefoon. Als we tot een afspraak komen dan ontvangt u een afspraakbevestiging en vragenlijst met de vraag om deze laatste in te vullen en terug te zenden voor de afspraak.
In het kader van de privacy wetgeving stuur ik een privacydocument mee. U kunt dit getekend meenemen naar de afspraak.

Na een uitgebreid onderzoek bestaande uit een anamnese ( uitvragen van de klachten en zaken die hier betrekking op kunnen hebben) en een lichamelijk onderzoek,( pols- en tongdiagnostiek en palpatie) wordt een behandeling ingezet.

De behandeling bestaat over het algemeen uit een gesprek, lichamelijk onderzoek van pols en tong en Shiatsu behandeling in combinatie met Acupunctuur. Het accent kan tijdens de verschillende behandelingen anders liggen.

De acupunctuurbehandeling kan bestaan uit het plaatsen van 1 acupunctuurnaald tot het plaatsen van meerdere. De Shiatsu behandeling en de Acupunctuurbehandeling ondersteunen elkaar in hun werking. Het doel van de behandeling is altijd balansherstel.

Er kan sprake zijn van veel stagnaties in het lichaam ( verkramping, stress, emoties), van “leegte” ( door uitputting, oververmoeidheid, spijsverteringsproblemen, hormonaal), of van “volte” ( woede, stress, onverwerkte zaken, voeding). Meestal is een combinatie van bovengenoemde beelden het geval.

Met behulp van de Shiatsu behandeling en het plaatsen van de naalden op de juiste punten in de juiste combinaties en onder controle van de pols, wordt dan balansherstel nagestreefd. Het lichaam kan dan weer “stromen” en het zelfregenererend vermogen weer functioneren.

Tijdens elke behandeling wordt opnieuw gekeken naar de status en wordt het behandelplan hierop aangepast. Een voorbeeld is het verschil in hormonale cyclus van de vrouw wat veel kan uitmaken voor de te prikken punten.

De behandeling vindt plaats op een behandeltafel, in principe op de, gedeeltelijk, blote huid.

Naast de daadwerkelijke behandeling worden soms oefeningen, voedingsadviezen en leefstijladviezen gegeven. Ook het bewust maken van de omstandigheden die hebben geleid tot de balansverstoring is belangrijk bij de behandeling.

Het vervolgens inrichten van het leven in overeenstemming met de verworven inzichten is een uitdaging op zich.

Voorbereiding en reacties op de behandeling

Het is aan te raden vóór de behandeling niet te veel te eten in verband met de eventueel toe te passen buikmassage.
Na de behandeling kunt u zich, vooral na de eerste behandelingen, wat moe, soms koud en licht grieperig voelen. Dit zijn normale ontgiftingsreacties van het lichaam.
Sommige mensen voelen zich echter heel energiek na de behandeling.
Het is heel belangrijk in ieder geval tot 2 dagen na de behandeling tenminste 2 liter water of kruidenthee te drinken. Dit om de gifstoffen te kunnen afvoeren.

Het is raadzaam om na deze behandeling geen zware inspanning te leveren. Doe het die dag lekker rustig aan, des te meer effect heeft de behandeling.

© 2023 Shiatsu Bussum